Saugi aplinka kurti, veikti, būti!

 

Atviro jaunimo centro (AJC) veiklos tikslas – Vykdyti ugdomojo pobūdžio veiklą kartu su jaunimu ar jaunimo grupėmis nuo 14 iki 29 metų. Remiantis jų poreikiais siekti sudaryti sąlygas jauniems žmonėms įsitraukti ir integruotis bei įgalinti sąmoningai ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, teikti socialines, pedagogines, psichologines paslaugas.

Veiklos sritys:

  1. Neformaliojo vaikų ir suaugusių švietimas, užimtumas.
  2. Socialinės paslaugos
  3. Pedagoginės ir psichologinės paslaugos
  4. NEETS ir JGI
  5. Vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymas